It Could Be Vivyan. - Whats That Say About Love

Bli snickare

Jag har alltid velat jobba med kroppen, jobba fysiskt och detta är det som lockar mig med snickaryrket. Man kan helt enkelt lära sig mycket inom bygg och se till att kunna bygga ett helt eget hus. Men för att man ska kunna nå dit så måste man gå en lärlingsutbildning för att på det sättet lära sig vad det handlar om att bygga. Man måste kunna grunderna för att efter det kunna också bygga vidare på resultatet. Men i själva verket så är det inte så svårt och kräver egentligen bara ansträngning och tålamod.